X
تبلیغات
مرکز نمرات آزمونهای انگلیسی

جمعه 29 فروردین1393

برنامه امتحـانات میان ترم  

 

نام درس

روز و تاریخ

ساعت

منابع امتحان

 

 

زبان تخصصی 2- الهیات

 

پنج شنبه4/2/93

 

16

 

 

دروس 1 و 2

زبان تخصصی 1- الهیات

 

پنج شنبه11/2/93

10

دروس 4 و 5

متون سیاسی به زبان خارجی2

شنبه  13/2/93

16

درس 7 کتاب

زبان تخصصی 1- ادبیات عرب

پنج شنبه18/2/93

10

از ابتدای جزوه تا صفحه 260

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

پنج شنبه 18/2/93

14

دروس 1 و 2

 

زبان عمومی

 

پنج شنبه۲۵/2/93

8

10

 

5 درس اول کتاب

 

زبان تخصصی 2-ادبیات

 

پنج شنبه25/2/93

 

12

 

از ابتدا تا صفحه 60 کتاب اصلی

 

نوشته شده توسط مدیریت در 20:3 |  لینک ثابت