سه شنبه 20 آبان1393

کلاس زبان تخصصی کامپیوتر پنج شنبه ها ساعت 8 الی 10 تشکیل می شود.  

 

کلاس زبان تخصصی 1- ادبیات فارسی پنج شنبه ها ساعت 10 الی 12 تشکیل می شود.  

 

کلاس زبان تخصصی2- مدیریت بازرگانی دو شنبه ها ساعت 30/15 الی 17 تشکیل می شود.

نوشته شده توسط مدیریت در 0:6 |  لینک ثابت