دوشنبه ۲ آذر۱۳۹۴

 

برنامه امتحـانات میان ترم

 

نام درس

روز و تاریخ

ساعت

منابع امتحان

 نمونه های نثر

ساده انگلیسی

 

شنبه         94/9/14

  

14

 

چهار درس اول کتاب

 زبان تخصصی

کامپیوتر

 

 

سه شنبه      94/9/17

 

14

 

دو درس اول کتاب

 

ترجمه مکاتبات و

 اسناد 1

 

سه شنبه      94/9/17

 

15

 

دو درس اول کتاب

 

 

زبان عمومی

 

 

سه شنبه      94/9/24

 

14

 

چهار درس اول کتاب

 

نوشته شده توسط مدیریت در 23:42 |  لینک ثابت  

جمعه ۲۲ آبان۱۳۹۴

قابل توجه دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی

کلاس درس ترجمه مکاتبات و اسناد1 (1212077)

از تاریخ 94/8/26 سه شنبه ها از ساعت 15/30 الی 17 تشکیل می شود.

نوشته شده توسط مدیریت در 23:27 |  لینک ثابت